ПРОФИЛ

Историја:
Компанијата Ларс е формирана 1991 година како текстилна компанија за производство на женска блуза.
Во 1994 година се преселува во друг поголем простор 1000m2 со зголемување на бројот на вработени на 150 луѓе.
Во 2000 година ја купува и рестартира фирмата за сушење на зеленчук.

Фирмата се дели на два дела:
– Ларс Трејд – Компанија за производство на текстил
– Ларс Сушара – Компанија  за прехранбена индустрија

Во 2002 година формира втор погон за производство на Зрновци. Фирмата се вика Rina.
Во 2003 година Ларс Трејд се сели во веќе многу поголем погон со неверојатни 3000m2 и го зголемува бројот на вработени на 220 луѓе.
Во меѓувреме преку нови технологии го менува својот асортиман во производство на капути, палтиња, фармерки итн…
Во 2014 година инвестира во најсовремена автоматска линија за производство на фармерки од програмата на Vi.be.mak од Италија.

Визија:
Продолжуваме да работиме на унапредување на квалитетот на своите производи преку вложување во своите вработени и опрема која ќе понуди нови услуги на своите клиенти во правец на нивните колекции и понуда на комплетен производ.

Мисија:
Да понудиме производство со најголем квалитет во најкратко време. По растот на трошоците за производство на исток а со оглед на својата местоположба ние се стремиме да понудиме производи со стабилен квалитет со брза испорака и нормално конкуретна цена на пазарот.

ПАРТНЕРИ

КОНТАКТ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ *

  Е-ПОШТА *

  ВАШАТА ПОРАКА...

  Гоце Делчев 34 – 2000 Штип МК

  моб: +389 70 210 452
  тел: + 389 032 385 351
  факс: + 389 032 387 644

  info@larstrade.mk

  НАШИ ПРИЈАТЕЛИ